Samling: Privat legevakt

Ved vår private legevakt er det mulig å konsultere uten forhåndsavtale i løpet av våre åpningstider. Imidlertid anbefaler vi sterkt at pasienter forhåndsbestiller en konsultasjon eller tar kontakt med oss telefonisk for å bekrefte tilgjengelighet. Dette vil sikre en sømløs opplevelse og redusere ventetid ved ankomst til klinikken. Det er viktig å understreke at vår legevakt opererer som en privat tjeneste. Dette medfører at pasienter er ansvarlige for å dekke kostnadene for sin behandling, da vi ikke mottar driftstilskudd eller har avtaler med offentlige instanser.

Dr. Siamak Kalbasi

Vi er stolte av å presentere Dr. Siamak Kalbasi, en anerkjent og erfaren spesialist med en imponerende bakgrunn innen medisin. Han har over 13 år med erfaring fra sykehus som Kongsvinger, Bærum, OUS Ullevål og Glittreklinikken samt en lang karriere på forskjellige legevakter, bringer Dr. Kalbasi en dyp og mangfoldig kompetanse til vår praksis.

Spesialisering og Kompetanse
Dr. Kalbasi er spesialisert innen allmennmedisin, indremedisin, og lungesykdommer, og han er estetisk lege med bred kompetanse innen estetisk- og allergibehandling. Med en kontinuerlig erfaring på over 17 år i legevaktsarbeid, og som fastlege spesialist i Oslo siden 2017, er han godt rustet til å håndtere et bredt spekter av medisinske problemstillinger, både somatiske og psykiske plager.

Karriere og Erfaring
Fra 2005 til 2022 har Dr. Kalbasi betjent flere legevakter, inkludert Glåmdal Interkommunale Legevakt, Legevakten i Asker og Bærum, Nedre Romerike legevakt i Lillestrøm, og Aker Legevakt. Hans omfattende erfaring og engasjement i akuttmedisin og primærhelsetjenesten gjør ham til en pålitelig og dyktig lege som forstår viktigheten av rask og effektiv behandling.

Personlig Tilnærming og Omsorg
Dr. Kalbasi er dedikert til å gi hver pasient personlig oppmerksomhet og omsorg, og streber etter å tilby den beste mulige medisinske rådgivning og behandling. Med hans omfattende kunnskap, profesjonalitet, og varme omsorg, kan du være trygg på at du er i gode hender med Dr. Siamak Kalbasi.

Dr. Mehran Rezai

Vi er stolte av å presentere Dr. Mehran Rezai,
en anerkjent og erfaren spesialist med en imponerende bakgrunn innen
radiologi. Med nesten 30 års erfaring fra sykehus i Østfold og Oslo
Universitetssykehus (OUS), bringer Dr. Rezai en dyp og mangfoldig
kompetanse til vårt team.

Spesialisering og Kompetanse

Dr. Rezai er spesialisert innen radiologi, og har også bred erfaring som radiograf fra Høgskolen i Oslo. Han har utviklet en spesiell ekspertise innen injeksjonsbehandling for pasienter med slitasjegikt og andre leddrelaterte plager. Siden 2009 har han vært overlege ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, hvor han har bidratt med sin omfattende kunnskap og erfaring.

Karriere og erfaring

Dr. Rezai har hatt en lang og fremgangsrik karriere. Han startet sin reise
innen radiologi ved sykehusene i Østfold og fullførte hele sin spesialistutdanning på Oslo Universitetssykehus (OUS). Hans nesten 30 år
lange erfaring innen radiologi har gjort ham til en av de mest respekterte spesialistene på feltet.

Personlig tilnærming og omsorg

Dr. Rezai legger stor vekt på å forstå hver pasients unike behov og gir grundig informasjon og veiledning slik at pasientene kan ta informerte beslutninger om sin egen helse. Med hans omfattende kunnskap, profesjonalitet og varme omsorg, kan du være trygg på at du er i gode hender med Dr. Mehran Rezai.